اگرحس روییدن درتوباشد درکویرهم رشد خواهی کرد.......املاک پارسه09153714223خانی
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 615 ردیف :
ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4688    
مساحت زمین:128  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 430,000,000  تومان
متراژ واحد: 200  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4687    
مساحت زمین:351  متر محدوده: امیرکبیر قیمت کل: 550,000,000  تومان
متراژ واحد: 250  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4686    
مساحت زمین:405  متر محدوده: امیرکبیر قیمت کل: 600,000,000  تومان
متراژ واحد: 250  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4685    
مساحت زمین:120  متر محدوده: دانشگاه قیمت کل: 450,000,000  تومان
متراژ واحد: 300  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4684    
مساحت زمین:230  متر محدوده: شهرک توحید قیمت کل: 200,000,000  تومان
متراژ واحد: 150  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4683    
مساحت زمین:130  متر محدوده: شهرک توحید قیمت کل: 115,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/31    شماره : 4682    
مساحت زمین:110  متر محدوده: شهرک توحید قیمت کل: 110,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/29    شماره : 4651    
مساحت زمین:125  متر محدوده: مشهد قیمت کل: 80,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/29    شماره : 4650    
مساحت زمین:0  متر محدوده: ابن یمین قیمت کل: 220,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 2,000,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

معدن گچ وخاک گچ     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/29    شماره : 4646    
مساحت زمین:0  متر محدوده: جغتای قیمت کل: 400,000,000  تومان
متراژ واحد: 0  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/29    شماره : 4643    
مساحت زمین:0  متر محدوده: کاوه قیمت کل: 138,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,250,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/29    شماره : 4641    
مساحت زمین:0  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 126,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,400,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/29    شماره : 4618    
مساحت زمین:0  متر محدوده: آرمان شمالی قیمت کل: 25,000,000  تومان
متراژ واحد: 86  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 300,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/27    شماره : 4598    
مساحت زمین:180  متر محدوده: زمین های نیروی انتظامی قیمت کل: 610,000,000  تومان
متراژ واحد: 180  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 3,390,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/25    شماره : 4585    
مساحت زمین:130  متر محدوده: شهرک ابوذر قیمت کل: 75,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/25    شماره : 4584    
مساحت زمین:308  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 1,230,000,000  تومان
متراژ واحد: 0  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 4,000,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/25    شماره : 4583    
مساحت زمین:50  متر محدوده: توحیدشهر قیمت کل: 300,000,000  تومان
متراژ واحد: 160  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/24    شماره : 4576    
مساحت زمین:0  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/24    شماره : 4575    
مساحت زمین:0  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 126,000,000  تومان
متراژ واحد: 84  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/01/24    شماره : 4574    
مساحت زمین:0  متر محدوده: سهراب قیمت کل: 110,000,000  تومان
متراژ واحد: 74  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  ویلایی     فروش
   
کد:4573
متراژ زمین:308 قیمت کل: 1,200,000,000
متراژ واحد: 308 اجاره/متری: 4,000,000
خواب: 0 محدوده: حاشیه طالقانی         جزئیات

  آپارتمان     پیش فروش
   
کد:4371
متراژ زمین:135 قیمت کل: 338,000,000
متراژ واحد: 135 اجاره/متری: 2,500,000
خواب: 3 محدوده: خیابان ارم         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:4241
متراژ زمین:140 قیمت کل: 265,000,000
متراژ واحد: 140 اجاره/متری: 1,850,000
خواب: 3 محدوده: طبس آل احمد         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:4207
متراژ زمین:160 قیمت کل: 380,000,000
متراژ واحد: 125 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

123
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتردر صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
5:44 AM     1394/02/06
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com