اگرحس روییدن درتوباشد درکویرهم رشد خواهی کرد.......املاک پارسه09153714223خانی
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 657 ردیف :
آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/09    شماره : 5877    
مساحت زمین:104  متر محدوده: ولیعصر غربی قیمت کل: 145,000,000  تومان
متراژ واحد: 104  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,400,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/03    شماره : 5829    
مساحت زمین:75  متر محدوده: پیام نور قیمت کل: 1,250,000  تومان
متراژ واحد: 75  متر  پارکینگ: ok اجاره /هر متر: 93,000,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/03    شماره : 5824    
مساحت زمین:0  متر محدوده: شهرک توحید قیمت کل: 100,000,000  تومان
متراژ واحد: 140  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

باغ     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/03    شماره : 5813    
مساحت زمین:1000  متر محدوده: کلاته سالار قیمت کل: 700,000,000  تومان
متراژ واحد: 1000  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 700,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/02    شماره : 5797    
مساحت زمین:115  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 218,000,000  تومان
متراژ واحد: 115  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/02    شماره : 5795    
مساحت زمین:140  متر محدوده: فلکه زن قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 250  متر  پارکینگ: 2 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/04/02    شماره : 5794    
مساحت زمین:140  متر محدوده: امیر کبیر قیمت کل: 230,000,000  تومان
متراژ واحد: 140  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/03/31    شماره : 5778    
مساحت زمین:80  متر محدوده: توحید شهر مسکن مهر قیمت کل: 50,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,250,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/03/31    شماره : 5777    
مساحت زمین:88  متر محدوده: بلوار پاسداران قیمت کل: 5,000,000  تومان
متراژ واحد: 88  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 325,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/24    شماره : 5733    
مساحت زمین:86  متر محدوده: چهار راه دانشگاه - بلوار رازی قیمت کل: 105,000,000  تومان
متراژ واحد: 86  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,300,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/24    شماره : 5728    
مساحت زمین:230  متر محدوده: 30متری خ پیام نور قیمت کل: 206,000,000  تومان
متراژ واحد: 118  متر  پارکینگ: 2 اجاره /هر متر: 1,700,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

مغازه     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/24    شماره : 5727    
مساحت زمین:40  متر محدوده: پیام نور قیمت کل: 280,000,000  تومان
متراژ واحد: 40  متر  پارکینگ: ندارد اجاره /هر متر: 7,000,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     پیش فروش
   
  تاریخ: 1394/03/24    شماره : 5726    
مساحت زمین:200  متر محدوده: اندیشه قیمت کل: 210,000,000  تومان
متراژ واحد: 150  متر  پارکینگ: 6 اجاره /هر متر: 1,400,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/24    شماره : 5719    
مساحت زمین:160  متر محدوده: بیهق قیمت کل: 200,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/23    شماره : 5718    
مساحت زمین:100  متر محدوده: 14متری رضائی قیمت کل: 25,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 2,500,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/23    شماره : 5717    
مساحت زمین:70  متر محدوده: رازی قیمت کل: 210,000,000  تومان
متراژ واحد: 70  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 3,000,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/23    شماره : 5716    
مساحت زمین:90  متر محدوده: خیابان اسدآبادی قیمت کل: 135,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,450,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/21    شماره : 5710    
مساحت زمین:285  متر محدوده: اندیشه قیمت کل: 155,250,000  تومان
متراژ واحد: 115  متر  پارکینگ: 8 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/21    شماره : 5709    
مساحت زمین:400  متر محدوده: کهنه اب قیمت کل: 20,000,000  تومان
متراژ واحد: 400  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/03/21    شماره : 5708    
مساحت زمین:80  متر محدوده: فیاض قیمت کل: 88,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,100,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  آپارتمان     فروش
   
کد:5705
متراژ زمین:140 قیمت کل: 230,000,000
متراژ واحد: 140 اجاره/متری: 1,650,000
خواب: 3 محدوده: امیر کبیر         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:5116
متراژ زمین:198 قیمت کل: 300,000,000
متراژ واحد: 150 اجاره/متری: 1,600,000
خواب: 2 محدوده: بازارروز         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:5039
متراژ زمین:256 قیمت کل: 500,000,000
متراژ واحد: 180 اجاره/متری: 2,000,000
خواب: 3 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:4573
متراژ زمین:308 قیمت کل: 1,200,000,000
متراژ واحد: 308 اجاره/متری: 4,000,000
خواب: 0 محدوده: حاشیه طالقانی         جزئیات

1234
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتردر صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
9:20 AM     1394/04/10
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com