مژده به همشهریان عزیز اولین سامانه خریدوفروش املاک در سبزوار وحومه *املاک پارسه* خانی
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 588 ردیف :
ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/07    شماره : 4339    
مساحت زمین:300  متر محدوده: ضمن خدمت قیمت کل: 450,000,000  تومان
متراژ واحد: 250  متر  پارکینگ: 2 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/07    شماره : 4338    
مساحت زمین:110  متر محدوده: بین قلوه ونهضت قیمت کل: 70,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 650,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/07    شماره : 4337    
مساحت زمین:0  متر محدوده: یاسین قیمت کل: 127,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,270,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/06    شماره : 4318    
مساحت زمین:110  متر محدوده: فاطمی قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 92  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 2,000,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/05    شماره : 4316    
مساحت زمین:0  متر محدوده: فلکه فاطمی قیمت کل: 600,000,000  تومان
متراژ واحد: 240  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 2,500,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/05    شماره : 4315    
مساحت زمین:150  متر محدوده: پاسداران قیمت کل: 375,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 2,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/05    شماره : 4314    
مساحت زمین:76  متر محدوده: قلوه قیمت کل: 55,000,000  تومان
متراژ واحد: 65  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/05    شماره : 4305    
مساحت زمین:0  متر محدوده: 13 ابان قیمت کل: 240,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 2,000,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/05    شماره : 4304    
مساحت زمین:0  متر محدوده: داورزنی قیمت کل: 132,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,650,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/05    شماره : 4303    
مساحت زمین:91  متر محدوده: بیهق قیمت کل: 115,000,000  تومان
متراژ واحد: 75  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

مغازه     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1393/12/04    شماره : 4295    
مساحت زمین:32  متر محدوده: فلکه 3 گوش قیمت کل: 10,000,000  تومان
متراژ واحد: 32  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 650,000  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4264    
مساحت زمین:0  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 190,000,000  تومان
متراژ واحد: 105  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4263    
مساحت زمین:176  متر محدوده: پشت نیروگاه برق قیمت کل: 30,000,000  تومان
متراژ واحد: 176  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4262    
مساحت زمین:250  متر محدوده: هویزه قیمت کل: 350,000,000  تومان
متراژ واحد: 260  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4260    
مساحت زمین:80  متر محدوده: بین 4راه و باغ ملی قیمت کل: 200,000,000  تومان
متراژ واحد: 240  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4259    
مساحت زمین:228  متر محدوده: فرهنگیان قیمت کل: 600,000,000  تومان
متراژ واحد: 130  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4258    
مساحت زمین:75  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 140,000,000  تومان
متراژ واحد: 75  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,850,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/02    شماره : 4257    
مساحت زمین:0  متر محدوده: شهرک توحید قیمت کل: 65,000,000  تومان
متراژ واحد: 76  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
تصویر دارد   تاریخ: 1393/11/30    شماره : 4241    
مساحت زمین:140  متر محدوده: طبس آل احمد قیمت کل: 265,000,000  تومان
متراژ واحد: 140  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,850,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلا یی     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/30    شماره : 4230    
مساحت زمین:426  متر محدوده: نیشابور قیمت کل: 426,000,000  تومان
متراژ واحد: 400  متر  پارکینگ: 3 اجاره /هر متر: 1,000,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  آپارتمان     فروش
   
کد:4241
متراژ زمین:140 قیمت کل: 265,000,000
متراژ واحد: 140 اجاره/متری: 1,850,000
خواب: 3 محدوده: طبس آل احمد         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:4207
متراژ زمین:160 قیمت کل: 380,000,000
متراژ واحد: 125 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:4166
متراژ زمین:65 قیمت کل: 100,000,000
متراژ واحد: 65 اجاره/متری: 1,400,000
خواب: 2 محدوده: انقلاب داورزنی         تصویر دارد جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:3976
متراژ زمین:3838 قیمت کل: 1,260,000,000
متراژ واحد: 0 اجاره/متری: 350,000
خواب: محدوده: راه باغجر         تصویر دارد جزئیات

123
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتردر صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
6:34 PM     1393/12/10
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com