قرار : متـــــــــراژ   تا    پارکینگ:
ملک مبلغ کل  حداکثر انبـــاری :
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
تعداد فایل  فعال : 437 تعیین تعداد ردیف نمایشی:

ویلا    فروش
  تاریخ: 1393/09/05    شماره : 2828   
مساحت زمین:200 محدوده: امیرکبیر قیمت کل: 230,000,000
متراژ واحد: 0  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزعیات


ویلا    فروش
  تاریخ: 1393/09/05    شماره : 2827   
مساحت زمین:567 محدوده: ابن یمین قیمت کل: 1,300,000,000
متراژ واحد: 350  پارکینگ: اجاره /هر متر: 3,700,000
 اتاق خواب: 0 انبــــاری:            نمایش جزعیات


ویلا    فروش
  تاریخ: 1393/09/05    شماره : 2826   
مساحت زمین:370 محدوده: سمیه قیمت کل: 350,000,000
متراژ واحد: 140  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزعیات


ویلا    فروش
  تاریخ: 1393/09/05    شماره : 2825   
مساحت زمین:210 محدوده: نواب قیمت کل: 480,000,000
متراژ واحد: 110  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزعیات


آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/09/05    شماره : 2824   
مساحت زمین:0 محدوده: مدرس قیمت کل: 75,000,000
متراژ واحد: 75  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,000,000
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزعیات

12345678910...
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  :  
تلفن :                  
موضــوع:   
ارسال

سامانه املاک سبزوار
 خرید  فروش رهن اجاره مشارکت در ساخت 

نرم افزار موبایل
 ویژه اژانس ها
 (اندروید)
دانلود نرم افزار رایگان املاک
نرم افزار موبایل
 ویژه عموم
(اندروید)
دانلود نرم افزار رایگان املاک


در صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
8:13 PM     1393/09/07
سامانه املاک سبزوار