چیزی که سرنوشت انسان را میسازد.استعدادهایش نیست.انتخابهای اوست ...املاک پارسه 44641624
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 604 ردیف :
زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/26    شماره : 4512    
مساحت زمین:90  متر محدوده: اندیشه /اندیشه16 قیمت کل: 108,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 1,200,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/25    شماره : 4511    
مساحت زمین:90  متر محدوده: قیمت کل: 108,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 1,200,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4510    
مساحت زمین:80  متر محدوده: خیابان شریعتمداری قیمت کل: 160,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: 3 اجاره /هر متر: 2,000,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

چاه عمیق با زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4509    
مساحت زمین:100000  متر محدوده: روبروی کارخانه قند بلالی قیمت کل: 800,000,000  تومان
متراژ واحد: 100000  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

چاه عمیق     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4508    
مساحت زمین:60000  متر محدوده: جاده حارث آ باد نرسیده به کال دست راست قیمت کل: 80,000,000  تومان
متراژ واحد: 60000  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4507    
مساحت زمین:465  متر محدوده: شرق سیلو قیمت کل: 930,000,000  تومان
متراژ واحد: 465  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 2,000,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4506    
مساحت زمین:1000  متر محدوده: پلاک 7و8 قیمت کل: 100,000,000  تومان
متراژ واحد: 1000  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 100,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4505    
مساحت زمین:245  متر محدوده: میدان بار قیمت کل: 150,000,000  تومان
متراژ واحد: 245  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 600,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4504    
مساحت زمین:328  متر محدوده: زمینهای منابع طبیعی قیمت کل: 98,400,000  تومان
متراژ واحد: 328  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 300,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4503    
مساحت زمین:250  متر محدوده: حاشیه خیابان دانشگاه انتهای 30متری قیمت کل: 400,000,000  تومان
متراژ واحد: 250  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 1,600,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4502    
مساحت زمین:333  متر محدوده: 0 قیمت کل: 199,800,000  تومان
متراژ واحد: 333  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 600,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4501    
مساحت زمین:140  متر محدوده: بند محمدیان قیمت کل: 32,000,000  تومان
متراژ واحد: 140  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 228,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

چا ه عمیق     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4500    
مساحت زمین:600  متر محدوده: بین روستای نامن وباشتین قیمت کل: 2,800,000,000  تومان
متراژ واحد: 600  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 4,500,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4499    
مساحت زمین:199  متر محدوده: خیابان دانش /11 قیمت کل: 378,000,000  تومان
متراژ واحد: 199  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 1,900,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4498    
مساحت زمین:105  متر محدوده: تجارت مرکزی قیمت کل: 115,000,000  تومان
متراژ واحد: 0  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4497    
مساحت زمین:130  متر محدوده: توحیدشهر قیمت کل: 120,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4496    
مساحت زمین:250  متر محدوده: توحیدشهر قیمت کل: 400,000,000  تومان
متراژ واحد: 230  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4495    
مساحت زمین:100  متر محدوده: توحید شهر قیمت کل: 62,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 620,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4494    
مساحت زمین:156  متر محدوده: کاشفی25 قیمت کل: 300,000,000  تومان
متراژ واحد: 240  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/12/24    شماره : 4493    
مساحت زمین:24  متر محدوده: اندیشه قیمت کل: 60,000,000  تومان
متراژ واحد: 24  متر  پارکینگ: 0 اجاره /هر متر: 2,500,000  تومان
 اتاق خواب: 0 انبــــاری: 0            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  آپارتمان     پیش فروش
   
کد:4371
متراژ زمین:135 قیمت کل: 338,000,000
متراژ واحد: 135 اجاره/متری: 2,500,000
خواب: 3 محدوده: خیابان ارم         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:4241
متراژ زمین:140 قیمت کل: 265,000,000
متراژ واحد: 140 اجاره/متری: 1,850,000
خواب: 3 محدوده: طبس آل احمد         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:4207
متراژ زمین:160 قیمت کل: 380,000,000
متراژ واحد: 125 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:4166
متراژ زمین:65 قیمت کل: 100,000,000
متراژ واحد: 65 اجاره/متری: 1,400,000
خواب: 2 محدوده: انقلاب داورزنی         تصویر دارد جزئیات

123
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتردر صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
10:16 AM     1394/01/12
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com