بدهی, خوب است به شرط آنکه صرف خرید دارایی شود.خرید خانه بدهی خوب است 09153714223 موسی الرضا خانی
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 718 ردیف :
باغ     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/08    شماره : 6339    
مساحت زمین:4000  متر محدوده: حکم آباد قیمت کل: 0  تومان
متراژ واحد: 450  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/08    شماره : 6334    
مساحت زمین:250  متر محدوده: حکمت قیمت کل: 170,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/08    شماره : 6333    
مساحت زمین:108  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 194,000,000  تومان
متراژ واحد: 108  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,800,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/08    شماره : 6332    
مساحت زمین:150  متر محدوده: باغ علوی قیمت کل: 140,000,000  تومان
متراژ واحد: 150  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6313    
مساحت زمین:90  متر محدوده: علمدار قیمت کل: 110,000,000  تومان
متراژ واحد: 90  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6312    
مساحت زمین:110  متر محدوده: رازی قیمت کل: 70,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6311    
مساحت زمین:86  متر محدوده: فقیه قیمت کل: 120,000,000  تومان
متراژ واحد: 86  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,400,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6300    
مساحت زمین:120  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 210,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 1,800,000  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6299    
مساحت زمین:263  متر محدوده: امیرکبیر قیمت کل: 500,000,000  تومان
متراژ واحد: 157  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6298    
مساحت زمین:117  متر محدوده: حاشیه امیرشاهی قیمت کل: 235,000,000  تومان
متراژ واحد: 117  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 2,000,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6297    
مساحت زمین:80  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 120,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/07    شماره : 6296    
مساحت زمین:235  متر محدوده: قائم قیمت کل: 340,000,000  تومان
متراژ واحد: 235  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 1,450,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/06    شماره : 6276    
مساحت زمین:150  متر محدوده: اخرهمت داخل خاکی قیمت کل: 52,500,000  تومان
متراژ واحد: 150  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 350,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

مغازه     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/05    شماره : 6257    
مساحت زمین:75  متر محدوده: کاشفی قیمت کل: 700,000  تومان
متراژ واحد: 75  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 600,000,000  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/05    شماره : 6249    
مساحت زمین:70  متر محدوده: رازی قیمت کل: 100,000,000  تومان
متراژ واحد: 140  متر  پارکینگ: موتور اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/05    شماره : 6248    
مساحت زمین:180  متر محدوده: پاسداران قیمت کل: 414,000,000  تومان
متراژ واحد: 180  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 2,300,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/05    شماره : 6232    
مساحت زمین:198  متر محدوده: هویزه قیمت کل: 200,000,000  تومان
متراژ واحد: 112  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/05    شماره : 6231    
مساحت زمین:122  متر محدوده: ابن یمین قیمت کل: 185,000,000  تومان
متراژ واحد: 122  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/05    شماره : 6230    
مساحت زمین:70  متر محدوده: 18متری گلشن قیمت کل: 85,000,000  تومان
متراژ واحد: 70  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1394/05/04    شماره : 6209    
مساحت زمین:180  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 400,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  باغ     فروش
   
کد:6339
متراژ زمین:4000 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 450 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: حکم آباد         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:6010
متراژ زمین:104 قیمت کل: 187,000,000
متراژ واحد: 104 اجاره/متری: 1,800,000
خواب: 2 محدوده: دانشآموز         تصویر دارد جزئیات

  ویلا     فروش
   
کد:5909
متراژ زمین:190 قیمت کل: 2,500,000
متراژ واحد: 250 اجاره/متری: 500,000,000
خواب: 2 محدوده: فقیه         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:5903
متراژ زمین:70 قیمت کل: 97,000,000
متراژ واحد: 70 اجاره/متری: 1,350,000
خواب: 2 محدوده: 22بهمن         جزئیات

12345
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتردر صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
5:29 AM     1394/05/09
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com