بدهی, خوب است به شرط آنکه صرف خرید دارایی شود.خرید خانه بدهی خوب است 09153714223 موسی الرضا خانی
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 859 ردیف :
زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/06/11    شماره : 7317    
مساحت زمین:110  متر محدوده: علمدار قیمت کل: 0  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1394/06/11    شماره : 7316    
مساحت زمین:125  متر محدوده: کوشک قیمت کل: 75,000,000  تومان
متراژ واحد: 125  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 600,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7293    
مساحت زمین:120  متر محدوده: ولیعصر غربی قیمت کل: 10,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان،دانشجویی     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7292    
مساحت زمین:100  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 4,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 350,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلایی     رهن
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7289    
مساحت زمین:350  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 35,000,000  تومان
متراژ واحد: 150  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7288    
مساحت زمین:100  متر محدوده: فهمیده قیمت کل: 20,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 50,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7287    
مساحت زمین:100  متر محدوده: طالقانی قیمت کل: 7,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 650,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7286    
مساحت زمین:340  متر محدوده: 24متری انقلاب قیمت کل: 3,000,000  تومان
متراژ واحد: 210  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 1,200,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7285    
مساحت زمین:105  متر محدوده: بالاتر از 4راه دانشگاه قیمت کل: 20,000,000  تومان
متراژ واحد: 105  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 30,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7284    
مساحت زمین:103  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 170,000,000  تومان
متراژ واحد: 103  متر  پارکینگ: اختصاصی اجاره /هر متر: 1,650,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7283    
مساحت زمین:118  متر محدوده: پژوهش قیمت کل: 160,000,000  تومان
متراژ واحد: 118  متر  پارکینگ: اختصاصی اجاره /هر متر: 1,350,000  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7282    
مساحت زمین:94  متر محدوده: طلقانی قیمت کل: 120,000,000  تومان
متراژ واحد: 94  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 1,300,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی دربست     رهن
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7281    
مساحت زمین:300  متر محدوده: 4راه قاضی زاده قیمت کل: 30,000,000  تومان
متراژ واحد: 150  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7279    
مساحت زمین:100  متر محدوده: نواب صفوی قیمت کل: 2,000,000  تومان
متراژ واحد: 100  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7278    
مساحت زمین:170  متر محدوده: امیرشاهی قیمت کل: 55,000,000  تومان
متراژ واحد: 170  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7276    
مساحت زمین:110  متر محدوده: بهار قیمت کل: 40,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7275    
مساحت زمین:0  متر محدوده: چهل متری اول - خیابان عارف قیمت کل: 5,000,000  تومان
متراژ واحد: 0  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 600,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7274    
مساحت زمین:135  متر محدوده: ابوریحان قیمت کل: 5,000,000  تومان
متراژ واحد: 135  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     رهن و اجاره
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7273    
مساحت زمین:80  متر محدوده: علامه طباطبایی قیمت کل: 7,000,000  تومان
متراژ واحد: 80  متر  پارکینگ: موتور اجاره /هر متر: 200,000  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1394/06/10    شماره : 7269    
مساحت زمین:300  متر محدوده: 22بهمن و ابومسلم قیمت کل: 1,500,000,000  تومان
متراژ واحد: 310  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 5,000,000  تومان
 اتاق خواب: 6 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  زمین     فروش
   
کد:7317
متراژ زمین:110 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 110 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: علمدار         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:7284
متراژ زمین:103 قیمت کل: 170,000,000
متراژ واحد: 103 اجاره/متری: 1,650,000
خواب: 2 محدوده: بعثت         جزئیات

  مغازه     رهن و اجاره
   
کد:7171
متراژ زمین:20 قیمت کل: 2,000,000
متراژ واحد: 20 اجاره/متری: 300,000
خواب: محدوده: چهل متری دوم         جزئیات

  آپارتمان     رهن و اجاره
   
کد:7170
متراژ زمین:85 قیمت کل: 2,000,000
متراژ واحد: 85 اجاره/متری: 400,000
خواب: 2 محدوده: چهل متری دوم         جزئیات

12345678910
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتر



در صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
2:14 AM     1394/06/12
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com