بدهی خوب است به شرط آنکه صرف خرید دارایی شود .. گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است
قرار : متـــــــــراژ   تا    محدوده:
ملک مبلغ کل  حداکثر پارکینگ:
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
فعال : 566 ردیف :
آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/07    شماره : 3823    
مساحت زمین:0  متر محدوده: جانبازان قیمت کل: 110,000,000  تومان
متراژ واحد: 96  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,150,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/07    شماره : 3822    
مساحت زمین:0  متر محدوده: بعثت قیمت کل: 205,000,000  تومان
متراژ واحد: 115  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3809    
مساحت زمین:175  متر محدوده: پیرنیا قیمت کل: 200,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: ندارد اجاره /هر متر: 1,200,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3804    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3803    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3802    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3801    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3800    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3799    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3798    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/06    شماره : 3797    
مساحت زمین:270  متر محدوده: همت قیمت کل: 180,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: ندارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/05    شماره : 3796    
مساحت زمین:0  متر محدوده: ابوریحان قیمت کل: 187,000,000  تومان
متراژ واحد: 104  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,800,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/05    شماره : 3795    
مساحت زمین:0  متر محدوده: معلم قیمت کل: 210,000,000  تومان
متراژ واحد: 95  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 2,200,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/05    شماره : 3777    
مساحت زمین:253  متر محدوده: کاوه قیمت کل: 0  تومان
متراژ واحد: 170  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 3 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/05    شماره : 3776    
مساحت زمین:240  متر محدوده: حاشیه رازی قیمت کل: 840,000,000  تومان
متراژ واحد: 110  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 3,500,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/05    شماره : 3771    
مساحت زمین:0  متر محدوده: 40متری دوم کوچه مخابرات سمت چپ آخر کوچه قیمت کل: 60,000,000  تومان
متراژ واحد: 125  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 450,000  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

آپارتمان     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/04    شماره : 3769    
مساحت زمین:0  متر محدوده: امیرکبیر قیمت کل: 87,000,000  تومان
متراژ واحد: 60  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 1 انبــــاری:            نمایش جزئیات

زمین     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/04    شماره : 3768    
مساحت زمین:150  متر محدوده: پشت فنی حرفه ای قیمت کل: 15,000,000  تومان
متراژ واحد: 0  متر  پارکینگ: اجاره /هر متر: 100,000  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلا     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/02    شماره : 3764    
مساحت زمین:170  متر محدوده: ابن یمین قیمت کل: 252,000,000  تومان
متراژ واحد: 140  متر  پارکینگ: 1 اجاره /هر متر: 1,800,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

ویلایی     فروش
   
  تاریخ: 1393/11/02    شماره : 3763    
مساحت زمین:275  متر محدوده: انقلاب بین طبس وآل احمد قیمت کل: 480,000,000  تومان
متراژ واحد: 185  متر  پارکینگ: دارد اجاره /هر متر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری: دارد            نمایش جزئیات

12345678910...
سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
دانلود نرم افزار
دانلود نرم افزار رایگان املاک
خرید فروش ملک در سبزوار
اگر گوشی اندروید دارید
نرم افزار رو برو را دانلود کنید
تا براحتی املاک را دریافت کنید
و بهترین گزینه را انتخاب کنید
  آپارتمان     فروش
   
کد:3404
متراژ زمین:170 قیمت کل: 128,000,000
متراژ واحد: 82 اجاره/متری: 1,550,000
خواب: 2 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     پیش فروش
   
کد:3373
متراژ زمین:0 قیمت کل: 360,000,000
متراژ واحد: 200 اجاره/متری: 1,800,000
خواب: 3 محدوده: 4راه پیام نور         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:3367
متراژ زمین:0 قیمت کل: 126,000,000
متراژ واحد: 90 اجاره/متری: 1,400,000
خواب: 2 محدوده: امیرکبیر         جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:3336
متراژ زمین:280 قیمت کل: 900,000,000
متراژ واحد: 280 اجاره/متری: 0
خواب: 0 محدوده: میدان امام حسین نبش شهدا         تصویر دارد جزئیات

12
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  : 
تلفن :                 
موضــوع:   
ارسال

 سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار  سامانه املاک سبزوار  خرید فروش ملک و اپارتمان در سبزوار

برای کامپیوتردر صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
7:41 AM     1393/11/08
مشاورین املاک سبزوار و حومه
Amlaksabzevar.com