قرار : متـــــــــراژ   تا    پارکینگ:
ملک مبلغ کل/رهن  حداکثر انبـــاری :
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
تعداد فایل: 1 تعیین تعداد ردیف نمایشی:

ویلا    فروش
  تاریخ: 1393/08/08    شماره : 2566   
مساحت زمین:250 محدوده: هویزه قیمت کل/رهن: 250,000,000  تومان
متراژ واحد: 170  پارکینگ: اجاره/هرمتر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات


مغازه    فروش
  تاریخ: 1393/08/08    شماره : 2565   
مساحت زمین:0 محدوده: اممیر کبیر قیمت کل/رهن: 150,000,000  تومان
متراژ واحد: 24  پارکینگ: اجاره/هرمتر: 0  تومان
 اتاق خواب: انبــــاری:            نمایش جزئیات


آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/08/08    شماره : 2564   
مساحت زمین:0 محدوده: فلکه پست تلگراف قیمت کل/رهن: 110,000,000  تومان
متراژ واحد: 84  پارکینگ: اجاره/هرمتر: 1,300,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات


آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/08/08    شماره : 2563   
مساحت زمین:0 محدوده: کوشک1 قیمت کل/رهن: 106,000,000  تومان
متراژ واحد: 85  پارکینگ: اجاره/هرمتر: 1,250,000  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات


ویلا    فروش
  تاریخ: 1393/08/08    شماره : 2562   
مساحت زمین:185 محدوده: رازی11 قیمت کل/رهن: 130,000,000  تومان
متراژ واحد: 120  پارکینگ: اجاره/هرمتر: 0  تومان
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزئیات

12345678910...
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  :  
تلفن :                  
موضــوع:   
ارسال

سامانه املاک سبزوار
 خرید  فروش رهن اجاره مشارکت در ساخت 

نرم افزار موبایل
 ویژه اژانس ها
 (اندروید)
دانلود نرم افزار رایگان املاک
نرم افزار موبایل
 ویژه عموم
(اندروید)
دانلود نرم افزار رایگان املاک


در صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
5:13 PM     1393/08/10
سامانه املاک سبزوار