قرار : متـــــــــراژ   تا    پارکینگ:
ملک مبلغ کل  حداکثر انبـــاری :
خواب: اجاره/هرمتر  حداکثر  
تعداد فایل: 1 تعیین تعداد ردیف نمایشی:

آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/07/30    شماره : 2486   
مساحت زمین:0 محدوده: امیرکبیر ودیعه: 140,000,000
متراژ واحد: 101  پارکینگ: ثانویه: 0
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزعیات


آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/07/30    شماره : 2485   
مساحت زمین:0 محدوده: طالقانی ودیعه: 270,000,000
متراژ واحد: 150  پارکینگ: 1 ثانویه: 1,800,000
 اتاق خواب: 3 انبــــاری:            نمایش جزعیات


آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/07/30    شماره : 2484   
مساحت زمین:0 محدوده: کاشفی شمالی ودیعه: 96,000,000
متراژ واحد: 80  پارکینگ: ثانویه: 1,200,000
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزعیات


آپارتمان    فروش
  تاریخ: 1393/07/30    شماره : 2483   
مساحت زمین:0 محدوده: عظیمیان ودیعه: 264,000,000
متراژ واحد: 120  پارکینگ: ثانویه: 2,200,000
 اتاق خواب: 2 انبــــاری:            نمایش جزعیات


ویلایی    فروش
  تاریخ: 1393/07/29    شماره : 2482   
مساحت زمین:150 محدوده: امیر کبیر ودیعه: 250,000,000
متراژ واحد: 180  پارکینگ: دارد ثانویه: 0
 اتاق خواب: 1 انبــــاری: دارد            نمایش جزعیات

12345678910...
ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  :  
تلفن :                  
موضــوع:   
ارسال

سامانه املاک سبزوار
 خرید  فروش رهن اجاره مشارکت در ساخت 

نرم افزار موبایل
 ویژه اژانس ها
 (اندروید)
دانلود نرم افزار رایگان املاک
نرم افزار موبایل
 ویژه عموم
(اندروید)
دانلود نرم افزار رایگان املاک


در صورتی که نرم افزار اجرا نشد  نتفریم4
 را نصب کنید
دانلود نت فریم 4
 
8:36 AM     1393/08/01
مشاورین املاک آرسام