ملک خودرا میتوانیدبا تصویرروی دیواراملاک سبزوار بسپارید www.divar571.ir
محدوده
متراژ از :     تا
مبلغ کل   از  تا
فعال : 2655 ردیف :
فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 95
155,000,000 تومان
محدوده:  طالقانی
کد : 14594 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی   متراژ : 105
120,000,000 تومان
محدوده:  ادیب
کد : 14579 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 1
مسکونی   متراژ : 90
90,000,000 تومان
محدوده:  حاشیه علامه
کد : 14578 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 94
130,000,000 تومان
محدوده:  امیرکبیر-باغ انجیر
کد : 14577 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 92
120,000,000 تومان
محدوده:  فقیه
کد : 14576 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 95
150,000,000 تومان
محدوده:  پیام
کد : 14537 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 67
1 تومان
محدوده:  هویزه 12
کد : 14491 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 100
150,000,000 تومان
محدوده:  بعثت
کد : 14454 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 140
350,000,000 تومان
محدوده:  حاشیه ابن یمین
کد : 14453 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 130
310,000,000 تومان
محدوده:  ارم
کد : 14452 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 80
150,000,000 تومان
محدوده:  معلم پاسداران
کد : 14450 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی   متراژ : 67
1 تومان
محدوده:  پیشنمازی
کد : 14443 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی وقف استانه   متراژ : 109
1 تومان
محدوده:  ابومسلم
کد : 14426 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی   متراژ : 108
150,000,000 تومان
محدوده:  همت
کد : 14402 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه :
مسکونی   متراژ : 250
500,000,000 تومان
محدوده:  ابومسلم
کد : 14361 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 73
95,000,000 تومان
محدوده:  امیرمسعود
کد : 14360 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 82
125,000,000 تومان
محدوده:  روبروی حشمتیه
کد : 14358 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی   متراژ : 90
125,000,000 تومان
محدوده:  قائم1
کد : 14343 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 7
مسکونی   متراژ : 150
330,000,000 تومان
محدوده:  مطهری
کد : 14295 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 7
مسکونی-وقفی   متراژ : 200
450,000,000 تومان
محدوده:  بوستان
کد : 14294 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 7
مسکونی   متراژ : 150
310,000,000 تومان
محدوده:  طالقانی
کد : 14278 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 110
143,000,000 تومان
محدوده:  اخر پژوهش
کد : 14277 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 8
مسکونی   متراژ : 150
300,000,000 تومان
محدوده:  دانش اموز
کد : 14276 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 7
مسکونی   متراژ : 95
143,000,000 تومان
محدوده:  امیرکبیر-هواشناسی
کد : 14260 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 95
175,000,000 تومان
محدوده:  ابن یمین .قصبه
کد : 14258 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 90
100,000,000 تومان
محدوده:  مدرس
کد : 14232 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 96
110,000,000 تومان
محدوده:  فقیه
کد : 14230 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 120
180,000,000 تومان
محدوده:  امیرکبیر
کد : 14229 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 105
150,000,000 تومان
محدوده:  هویزه
کد : 14228 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 6
مسکونی   متراژ : 90
180,000,000 تومان
محدوده:  پاسداران
کد : 14227 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 92
120,000,000 تومان
محدوده:  پژوهش
کد : 14212 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 100
115,000,000 تومان
محدوده:  رازی
کد : 14204 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 7
مسکونی   متراژ : 86
146,000,000 تومان
محدوده:  4راه دانشگاه
کد : 14203 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 110
165,000,000 تومان
محدوده:  اندیشه
کد : 14196 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 1
مسکونی   متراژ : 120
130,000,000 تومان
محدوده:  حکمت پور1
کد : 14152 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 108
238,000,000 تومان
محدوده:  ابومسلم
کد : 14141 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 6
مسکونی   متراژ : 150
310,000,000 تومان
محدوده:  ابوریحان
کد : 14134 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی   متراژ : 75
92,000,000 تومان
محدوده:  توحید شهر
کد : 14132 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 3
مسکونی   متراژ : 100
170,000,000 تومان
محدوده:  13 ابان
کد : 14131 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 7
مسکونی   متراژ : 110
220,000,000 تومان
محدوده:  فرهنگیان
کد : 14130 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 6
مسکونی   متراژ : 152
410,000,000 تومان
محدوده:  ارم
کد : 14129 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 110
126,000,000 تومان
محدوده:  فیاض
کد : 14128 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 73
105,000,000 تومان
محدوده:  دانشگاه
کد : 14090 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی وقفی   متراژ : 136
160,000,000 تومان
محدوده:  اسدابادی
کد : 14089 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 6
مسکونی   متراژ : 150
270,000,000 تومان
محدوده:  بهمن
کد : 14088 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه :
مسکونی   متراژ : 82
100,000,000 تومان
محدوده:  نواب
کد : 14087 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 2
مسکونی   متراژ : 72
94,000,000 تومان
محدوده:  انقلاب22
کد : 14020 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 62
105,000,000 تومان
محدوده:  داورزنی 8
کد : 14012 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 4
مسکونی   متراژ : 76
1 تومان
محدوده:  توحیدشهر کشت وصنعت
کد : 13978 نمایش جزئیات

فروش   آپارتمان طبقه : 5
مسکونی   متراژ : 150
255,000,000 تومان
محدوده:  دانشگاه
کد : 13975 نمایش جزئیات

سامانه املاک سبزوار

بدهی خوب است  به شرط آنکه صرف خرید دارایی  شود

گرفتن وام و خرید خانه بدهی خوب است

 
  زمین     فروش
   
کد:12323
متراژ زمین:120 قیمت کل: 150,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: شهرک فرودگاه         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:12321
متراژ زمین:27 قیمت کل: 162,000,000
متراژ واحد: 27 اجاره/متری: 6,000,000
خواب: محدوده: رازی - جنب بیمارستان امداد         جزئیات

  باغ     فروش
   
کد:12320
متراژ زمین:900 قیمت کل: 150,000,000
متراژ واحد: 100 اجاره/متری: 0
خواب: 1 محدوده: روستای ابارش         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:12319
متراژ زمین:1200 قیمت کل: 180,000,000
متراژ واحد: 1200 اجاره/متری: 150,000
خواب: محدوده: روستای ابارش         جزئیات

  گاوداری     فروش
   
کد:12318
متراژ زمین:3000 قیمت کل: 350,000,000
متراژ واحد: 90 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: حاشیه جاده ششتمد - نرسیده به کلاوشک         جزئیات

  کلنگی     فروش
   
کد:12263
متراژ زمین:210 قیمت کل: 170,000,000
متراژ واحد: 210 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: مدرس 24         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:12220
متراژ زمین:84 قیمت کل: 126,000,000
متراژ واحد: 84 اجاره/متری: 1,500,000
خواب: 2 محدوده: شهرک اندیشه         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:12218
متراژ زمین:115 قیمت کل: 132,000,000
متراژ واحد: 115 اجاره/متری: 1,150,000
خواب: 2 محدوده: رازی27         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:12116
متراژ زمین:120 قیمت کل: 162,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 1,350,000
خواب: 2 محدوده: پژوهش - از سمت پیام         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:12087
متراژ زمین:139 قیمت کل: 243,000,000
متراژ واحد: 139 اجاره/متری: 1,750,000
خواب: 2 محدوده: 13ابان         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:11896
متراژ زمین:101 قیمت کل: 110,000,000
متراژ واحد: 75 اجاره/متری: 0
خواب: 1 محدوده: چهل متری اول         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:11887
متراژ زمین:150 قیمت کل: 400,000,000
متراژ واحد: 400 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: شهدا         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:10583
متراژ زمین:100 قیمت کل: 200,000,000
متراژ واحد: 100 اجاره/متری: 2,000,000
خواب: 2 محدوده: معلم         جزئیات

  ویلایی دوبلکس     فروش
   
کد:10299
متراژ زمین:121 قیمت کل: 125,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: توحید شهر - خ معلم         تصویر دارد جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:10238
متراژ زمین:7000 قیمت کل: 700,000,000
متراژ واحد: 7000 اجاره/متری: 100,000
خواب: محدوده: زیرپای بیمارستان واسعی         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:10237
متراژ زمین:230 قیمت کل: 69,000,000
متراژ واحد: 230 اجاره/متری: 300,000
خواب: محدوده: بالای پلاک4         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:10236
متراژ زمین:250 قیمت کل: 125,000,000
متراژ واحد: 250 اجاره/متری: 500,000
خواب: محدوده: بالای پلاک 4         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:10156
متراژ زمین:1000 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 1000 اجاره/متری: 350,000
خواب: محدوده: میدان قلوه - کوچه استخر         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:10155
متراژ زمین:120 قیمت کل: 156,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 1,300,000
خواب: محدوده: 4راه ضمن خدمت         جزئیات

  سوله     فروش
   
کد:10154
متراژ زمین:200 قیمت کل: 400,000,000
متراژ واحد: 200 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: بوتان گاز - شهرک صنعتی خاوران         جزئیات

  باغ     فروش
   
کد:9968
متراژ زمین:460 قیمت کل: 100,000,000
متراژ واحد: 110 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: روستای ابارش         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:9912
متراژ زمین:7700 قیمت کل: 77,000,000
متراژ واحد: 7700 اجاره/متری: 10,000
خواب: محدوده: حاشیه جاده افچنگ         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:9829
متراژ زمین:125 قیمت کل: 900,000,000
متراژ واحد: 115 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: چهل متری اول         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:9815
متراژ زمین:310 قیمت کل: 800,000,000
متراژ واحد: 255 اجاره/متری: 2,500,000
خواب: 3 محدوده: ابومسلم         جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:9814
متراژ زمین:20 قیمت کل: 150,000,000
متراژ واحد: 20 اجاره/متری: 7,000,000
خواب: محدوده: نبش بیهق و قائم         جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:9813
متراژ زمین:84 قیمت کل: 220,000,000
متراژ واحد: 84 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: بلوار شریعتی         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:9698
متراژ زمین:90 قیمت کل: 144,000,000
متراژ واحد: 90 اجاره/متری: 1,600,000
خواب: 2 محدوده: کاشفی2         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:9691
متراژ زمین:48 قیمت کل: 90,000,000
متراژ واحد: 48 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: شهرک اندیشه         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:9607
متراژ زمین:120 قیمت کل: 216,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 1,800,000
خواب: 2 محدوده: کاشفی         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:8862
متراژ زمین:145 قیمت کل: 375,000,000
متراژ واحد: 145 اجاره/متری: 2,500,000
خواب: 3 محدوده: حاشیه ابن یمین         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:8826
متراژ زمین:100 قیمت کل: 135,000,000
متراژ واحد: 100 اجاره/متری: 1,350,000
خواب: 2 محدوده: جنت         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:8293
متراژ زمین:210 قیمت کل: 600,000,000
متراژ واحد: 150 اجاره/متری: 2,800,000
خواب: 2 محدوده: رازی         جزئیات

  باغ ,وویلایی     فروش
   
کد:8284
متراژ زمین:500 قیمت کل: 120,000,000
متراژ واحد: 200 اجاره/متری: 240,000
خواب: 3 محدوده: خسروجرد شمال روستا         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:8116
متراژ زمین:114 قیمت کل: 193,000,000
متراژ واحد: 114 اجاره/متری: 1,700,000
خواب: 2 محدوده: محقق         جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:7681
متراژ زمین:10 قیمت کل: 180,000,000
متراژ واحد: 10 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: طالقانی - روبروی بانک ملی مرکزی         جزئیات

  آپارتمان     پیش فروش
   
کد:7655
متراژ زمین:150 قیمت کل: 420,000,000
متراژ واحد: 150 اجاره/متری: 2,800,000
خواب: 3 محدوده: بعثت         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:7654
متراژ زمین:52 قیمت کل: 90,000,000
متراژ واحد: 52 اجاره/متری: 1,750,000
خواب: 1 محدوده: صائب         جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:7519
متراژ زمین:31 قیمت کل: 230,000,000
متراژ واحد: 31 اجاره/متری: 11,000,000
خواب: 1 محدوده: طالقانی         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:7517
متراژ زمین:243 قیمت کل: 260,000,000
متراژ واحد: 170 اجاره/متری: 1,100,000
خواب: 3 محدوده: خیابان صبا         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:7514
متراژ زمین:135 قیمت کل: 340,000,000
متراژ واحد: 135 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: 24متری انقلاب - منظریه         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:7436
متراژ زمین:68 قیمت کل: 120,000,000
متراژ واحد: 68 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: بیهق         جزئیات

  ویلایی - کلنگی     فروش
   
کد:7433
متراژ زمین:278 قیمت کل: 1,000,000,000
متراژ واحد: 278 اجاره/متری: 0
خواب: 6 محدوده: حاشیه خیابان ابوریحان         جزئیات

  آپارتمان     رهن
   
کد:7422
متراژ زمین:75 قیمت کل: 14,000,000
متراژ واحد: 75 اجاره/متری: 0
خواب: 1 محدوده: طالقانی         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:7404
متراژ زمین:137 قیمت کل: 315,000,000
متراژ واحد: 137 اجاره/متری: 2,300,000
خواب: 2 محدوده: امیرشاهی         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:7317
متراژ زمین:110 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 110 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: علمدار         جزئیات

  گاوداری شیری     فروش
   
کد:7089
متراژ زمین:2000 قیمت کل: 360,000,000
متراژ واحد: 2000 اجاره/متری: 180,000
خواب: محدوده: ابارش         جزئیات

  باغ     فروش
   
کد:7088
متراژ زمین:2000 قیمت کل: 360,000,000
متراژ واحد: 2000 اجاره/متری: 180,000
خواب: 2 محدوده: ابارش         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:7086
متراژ زمین:6548 قیمت کل: 455,000,000
متراژ واحد: 6548 اجاره/متری: 70,000
خواب: محدوده: اباری         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:7085
متراژ زمین:210 قیمت کل: 504,000,000
متراژ واحد: 210 اجاره/متری: 2,400,000
خواب: 3 محدوده: 13ابان و ابن یمین         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:6929
متراژ زمین:120 قیمت کل: 240,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 2,000,000
خواب: 2 محدوده: دانشگاه         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:6920
متراژ زمین:76 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 76 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: شهرک توحید         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:6909
متراژ زمین:168 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 160 اجاره/متری: 0
خواب: 1 محدوده: هویزه         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:6809
متراژ زمین:65 قیمت کل: 90,000,000
متراژ واحد: 65 اجاره/متری: 1,400,000
خواب: 2 محدوده: انقلاب         تصویر دارد جزئیات

  باغ ویلا     فروش
   
کد:6712
متراژ زمین:3000 قیمت کل: 400,000,000
متراژ واحد: 150 اجاره/متری: 130,000
خواب: 2 محدوده: خسروجرد         تصویر دارد جزئیات

  باغ     فروش
   
کد:6632
متراژ زمین:850 قیمت کل: 600,000
متراژ واحد: 850 اجاره/متری: 500,000,000
خواب: محدوده: حاشیه جاده سنگ سفید         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:6522
متراژ زمین:120 قیمت کل: 130,000,000
متراژ واحد: 120 اجاره/متری: 1,100,000
خواب: 1 محدوده: یاسین         تصویر دارد جزئیات

  باغ     فروش
   
کد:6521
متراژ زمین:850 قیمت کل: 500,000,000
متراژ واحد: 850 اجاره/متری: 600,000
خواب: 0 محدوده: حاشیه جاده سنگ سفید         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:6445
متراژ زمین:50 قیمت کل: 300,000,000
متراژ واحد: 162 اجاره/متری: 0
خواب: 3 محدوده: توحید شهر         تصویر دارد جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:6372
متراژ زمین:70 قیمت کل: 45,000,000
متراژ واحد: 70 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: راه اسفراین         جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:6365
متراژ زمین:58 قیمت کل: 45,000,000
متراژ واحد: 58 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: حاشیه جاده اسفراین         جزئیات

  باغ     فروش
   
کد:6339
متراژ زمین:4000 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 450 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: حکم آباد         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:6010
متراژ زمین:104 قیمت کل: 187,000,000
متراژ واحد: 104 اجاره/متری: 1,800,000
خواب: 2 محدوده: دانشآموز         تصویر دارد جزئیات

  ویلا     فروش
   
کد:5909
متراژ زمین:190 قیمت کل: 2,500,000
متراژ واحد: 250 اجاره/متری: 500,000,000
خواب: 2 محدوده: فقیه         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:5900
متراژ زمین:310 قیمت کل: 680,000,000
متراژ واحد: 310 اجاره/متری: 2,200,000
خواب: 3 محدوده: طالقانی بعثت         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:5899
متراژ زمین:180 قیمت کل: 396,000,000
متراژ واحد: 180 اجاره/متری: 2,200,000
خواب: 3 محدوده: دانش آ موز         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:5705
متراژ زمین:140 قیمت کل: 230,000,000
متراژ واحد: 140 اجاره/متری: 1,650,000
خواب: 3 محدوده: امیر کبیر         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:5116
متراژ زمین:198 قیمت کل: 300,000,000
متراژ واحد: 150 اجاره/متری: 1,600,000
خواب: 2 محدوده: بازارروز         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:5039
متراژ زمین:256 قیمت کل: 500,000,000
متراژ واحد: 180 اجاره/متری: 2,000,000
خواب: 3 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:4573
متراژ زمین:308 قیمت کل: 1,200,000,000
متراژ واحد: 308 اجاره/متری: 4,000,000
خواب: 0 محدوده: حاشیه طالقانی         جزئیات

  آپارتمان     پیش فروش
   
کد:4371
متراژ زمین:135 قیمت کل: 338,000,000
متراژ واحد: 135 اجاره/متری: 2,500,000
خواب: 3 محدوده: خیابان ارم         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:4241
متراژ زمین:140 قیمت کل: 265,000,000
متراژ واحد: 140 اجاره/متری: 1,850,000
خواب: 3 محدوده: طبس آل احمد         تصویر دارد جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:4207
متراژ زمین:160 قیمت کل: 380,000,000
متراژ واحد: 125 اجاره/متری: 0
خواب: 2 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  زمین     فروش
   
کد:3976
متراژ زمین:3838 قیمت کل: 1,260,000,000
متراژ واحد: 0 اجاره/متری: 350,000
خواب: محدوده: راه باغجر         تصویر دارد جزئیات

  برج وندا     پیش فروش
   
کد:3974
متراژ زمین:1200 قیمت کل: 1,100,000,000
متراژ واحد: 50 اجاره/متری: 220,000,000
خواب: 1 محدوده: جنب ثبت اسناد         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:3404
متراژ زمین:170 قیمت کل: 128,000,000
متراژ واحد: 82 اجاره/متری: 1,550,000
خواب: 2 محدوده: طالقانی         تصویر دارد جزئیات

  آپارتمان     پیش فروش
   
کد:3373
متراژ زمین:0 قیمت کل: 360,000,000
متراژ واحد: 200 اجاره/متری: 1,800,000
خواب: 3 محدوده: 4راه پیام نور         جزئیات

  آپارتمان     فروش
   
کد:3367
متراژ زمین:0 قیمت کل: 126,000,000
متراژ واحد: 90 اجاره/متری: 1,400,000
خواب: 2 محدوده: امیرکبیر         جزئیات

  مغازه     فروش
   
کد:3336
متراژ زمین:280 قیمت کل: 1,000,000,000
متراژ واحد: 280 اجاره/متری: 0
خواب: 0 محدوده: میدان امام حسین نبش شهدا         تصویر دارد جزئیات

  مغازه     پیش فروش
   
کد:3180
متراژ زمین:80 قیمت کل: 0
متراژ واحد: 0 اجاره/متری: 0
خواب: محدوده: دوردروازه عراق         جزئیات

  ویلایی     فروش
   
کد:2169
متراژ زمین:300 قیمت کل: 400,000,000
متراژ واحد: 220 اجاره/متری: 1,300,000
خواب: 3 محدوده: توحید شهر         جزئیات

ثبت تقاضا:
تقاضای خود را هم اکنون  به ما بگویید تا در اولین فرصت بهترین مورد  به شما معرفی گردد
نام  :